VIKTIG MELDING

Til alle elever, foreldre og foresatte

Husk å merke bøker, klær, sko og matbokser med navnelapper.

Oversikt over leverandører av navnelapper finner du på:

www.aviskurven.no/navnelapper