VIKTIG MELDING

Til alle foreldre og foresatte

Husk å merke klær, sko og matbokser med navnelapper.

Oversikt over leverandører av navnelapper finner du på:

www.aviskurven.no/navnelapper