Aviskurven Responsiv

Norge ABC Nyheter

Kun link til nettstedet.

Norge Nettavisen

Kun link til nettstedet.

Norge Dagen

Kun link til nettstedet.

Ukraine Deep State Map

Kun link til nettstedet.

Russland Pravda

Kun link til nettstedet.

Norge Øst-Norge (NO1)

 • Strømprisen stiger kraftig i Øst-Norge tirsdag

  Snittet gjennom døgnet er 0,88 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 1,27 kr/kWh mellom kl 07-08, og lavest med 0,78 kr/kWh mellom kl 23-00.

 • Strømprisen stiger i Øst-Norge mandag

  Snittet gjennom døgnet er 0,51 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 1,00 kr/kWh mellom kl 20-21, og lavest med 0,02 kr/kWh mellom kl 16-17.

 • Norge Sør-Norge (NO2)

 • Strømprisen stiger kraftig i Sør-Norge tirsdag

  Snittet gjennom døgnet er 1,06 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 1,31 kr/kWh mellom kl 08-09, og lavest med 0,83 kr/kWh mellom kl 14-15.

 • Strømprisen synker i Sør-Norge mandag

  Snittet gjennom døgnet er 0,52 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 1,00 kr/kWh mellom kl 20-21, og lavest med 0,02 kr/kWh mellom kl 16-17.

 • Norge Midt-Norge (NO3)

 • Strømprisen stiger kraftig i Midt-Norge tirsdag

  Snittet gjennom døgnet er 0,16 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 0,27 kr/kWh mellom kl 08-09, og lavest med -0,02 kr/kWh mellom kl 23-00.

 • Strømprisen synker kraftig i Midt-Norge mandag

  Snittet gjennom døgnet er 0,06 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 0,15 kr/kWh mellom kl 20-21, og lavest med 0,00 kr/kWh mellom kl 00-01.

 • Norge Nord-Norge (NO4)

 • Strømprisen stiger kraftig i Nord-Norge tirsdag

  Snittet gjennom døgnet er 0,13 kr/kWh. Høyeste pris på 0,21 kr/kWh mellom kl 08-09, og lavest med -0,02 kr/kWh mellom kl 23-00.

 • Strømprisen synker kraftig i Nord-Norge mandag

  Snittet gjennom døgnet er 0,05 kr/kWh. Høyeste pris på 0,12 kr/kWh mellom kl 20-21, og lavest med 0,00 kr/kWh mellom kl 00-01.

 • Norge Vest-Norge (NO5)

 • Strømprisen stiger kraftig i Vest-Norge tirsdag

  Snittet gjennom døgnet er 0,88 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 1,27 kr/kWh mellom kl 07-08, og lavest med 0,78 kr/kWh mellom kl 23-00.

 • Strømprisen stiger i Vest-Norge mandag

  Snittet gjennom døgnet er 0,51 kr/kWh ink. moms. Høyeste pris på 1,00 kr/kWh mellom kl 20-21, og lavest med 0,02 kr/kWh mellom kl 16-17.

 • Norge Lyspris.no - Lys og varmekalkulator

 • Lyspærer - beregn forbrukskostnaden

  Kalkuler kostnaden ved å bruke en eller flere lyspærer i ett år, i hele eller deler av døgnet.

 • Varmeovner - beregn forbrukskostnaden

  Kalkuler kostnaden ved å bruke en eller flere varmeover i ett år, i hele eller deler av døgnet.